Netværk om design

Designere forsøger at designe fantastiske produkter til mennesker, men det er bare at skrabe overfladen af ​​de effekter og påvirkninger, som de designede produkter kan have i en større skala. Alle ting som vi konsumerer, anvender og lever i bliver designet på individ- og systemniveau, alt hvad vi skaber har potentiale til at påvirke samfundet. “Som designer har du magten til at ændre folks tankegang og styre adfærd.”

At være designer betyder, at man vil påvirke mennesker og deres perspektiver på livet. Designeren har indflydelse på, hvordan man bevæger sig gennem sit liv. Han har magten til at ændre folks tankegang og styre deres adfærd. Designere kan bruge dette til deres fordel, til at gøre godt og gøre denne verden til et bedre sted for os alle. Gennem design kan vi få folk til at tænke over og handle på den indflydelse, vi har på samfundet og vores planet.

Det er specielt i disse dage, at designere har fået en meget større indflydelse på et produkt- og serviceniveau i virksomheder og er accepteret til at spille sammen med måden hvorpå tingene fungerer. Samtidig er omfanget af det, der bliver designet, skiftet fra enkeltstående produkter til hele økosystemer af tjenester, produkter og mennesker.

Design netværket har flere forskellige emner som det vil berører og herved flere emner, som du både kan læse om og deltage i diskussionen omkring. Design kan både være en fysisk ting hvor noget bliver formgivet eller støbt, men det kan også være noget konceptuelt hvor det bliver tegnet, illustreret eller tænkt frem. Design er aldrig en statisk ting som står stille, men noget som hele tiden er i bevægelse uanset om vi vil det eller ej. Det ændrer sig i måden vi oplever det på og måde vi anvender det på. Det er konstant i bevægelse i vores fantasier, hvor vi kæder det sammen med andre tanker, andre produkter og andre anvendelsesmuligheder. Det inspirerer os til måden hvorpå vi lever vores liv.

Er dette et emner, som du er passioneret omkring, så kan du herunder finde en række emner som handler omkring design. Alle emnerne er inddelt i netværk, som på forskellige måder har et tema og er et netværk. God fornøjelse.

Emner

Design og farver

Design og farver

Farver er en elementær ting som mange forbinder med design og det er med god grund. Der er mange designere som starter deres arbejde med udgangspunktet i farver og alternativt kan de trække farver ind som et beslutningsgrundlag både i midten af processen og i slutningen af designprocessen. Farver trækker direkte paralleller til folks fantasi og har en stor betydning for den måde man oplever designet på.

Det er ikke længere nogen hemmelighed at farver har symbol-betydninger for forskellige folk og disse betydninger er ikke nødvendigvis de samme, hvis man krydser lande eller verdensgrænser. Et par klassiske eksempler vil være at blå er en seriøs farve, som bliver forbundet med havet og velstand. Grøn er livets farve og forbindes ofte med naturen, hvor der er græs, blade og grønne træer i den samme grønne farve. Solen er gul og det er lysets farve også, hvilken ofte bliver anvendt til at skabe glæde. Men netop med farven gul skal man passe på, da det kan være et faresignal i nogle kulturer.

Gå til netværk omkring design og farver

Digitalt design

Digitalt design er som udgangspunkt alt det design, der foregår på en computer. Det kan være design til hjemmesider og det kan være design til online medier, som der bliver konsumeret i massevis hver eneste dag og verden over. Ved internettets oprindelse, der fandtes der ikke særlig meget, som kunne betegnes som designet. Alt var i større stil skruet sammen ud fra praktiske behov og ikke med fokus på læserens eller køberens behov. Sidenhen har man fundet ud af hvor stor en forskel at design har på oplevelsen på en hjemmeside eller i en PDF.

Digitalt design handler omkring alt fra farvevalg til placering af elementer, luft mellem enheder og valg og fravalg af de rette elementer. Der er mange mennesker som forsøger at lære disse egenskaber men i princippet er det medfødte ting, som er svære at tilegne sig.

Gå til Netværk omkring digitalt design

Farveblyanter

Farveblyanter

Farveblyanter er et lille sjovt eksempel, som vi har valgt at fremhæve og skabe et helt netværk omkring. Det er måske den simpleste ting, som nogensinde er blevet designet. Umiddelbart så er der mange som ikke tænker over, at der indgår rigtig mange designprincipper i skabelsen af en simpel farveblyant, men i virkeligheden er det måske en af de ting, der er blevet designet allermest. Det handler om alt fra materialet inde i blyanten og ud til materialet udenpå. Den er naturligvis lavet af træ, men hvordan er træet formet og hvilket træ er der blevet anvendt. Hvor lang er farveblyanten og hvilken hårdhed har den. Man kunne blive ved og det er lige præcis hvad vi gør i dette netværk.

Gå til Netværk omkring farveblyanter

Her i netværk omkring design ligger vores fokus på at gennemføre emnet omkring design. Vi starter et sted og så bevæger vi os fra emne til emner og tager højde for forskellige synspunkter og forskellige menneskers holdning.